Cubiks HIRE to innowacyjne modułowe rozwiązanie online wspierające procesy rekrutacji i selekcji. Dzięki niemu szybko i trafnie ocenisz dopasowanie potencjału kandydata do profilu stanowiska już na początkowym etapie procesu. Nawet przy dużej liczbie aplikacji rekrutacja przebiega w sposób ujednolicony, sprawny i przede wszystkim przyjazny dla kandydatów.

Istotą Cubiks HIRE jest pomoc w wyłonieniu kandydatów najlepiej dopasowanych do określonego profilu stanowiska, dzięki czemu rekruter ma pewność, że na dalsze rozmowy kwalifikacyjne zaprasza tych kandydatów, z którymi warto się spotkać i może im poświęcić więcej swojego czasu.

Szeroki zestaw modułów tworzących Cubiks HIRE umożliwia elastyczne dostosowanie zakresu oceny do wymagań stanowiska i oczekiwań organizacji. Całość procedury może obejmować ocenę stylu pracy kandydatów, ich kompetencje oraz potencjał poznawczy.

z Cubiks HIRE

usprawnisz początkowy etap selekcji kandydatów, szybko i obiektywnie ocenisz ich zdolności, preferowane zachowania oraz dopasowanie do wymagań roli

zautomatyzujesz procedurę rekrutacji, a decyzje podejmiesz w oparciu o rzetelną wiedzę i obiektywne dane

zapewnisz płynną komunikację z kandydatami, utrzymując ich zaangażowanie

Cubiks HIRE - candidate experience w działaniu

Pozytywne doświadczenia kandydatów wyniesione z procesu rekrutacyjnego przekładają się w znacznej mierze na budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy.

Zadbaj o budowanie tego wizerunku już na początkowym etapie poszukiwania i przyciągania potencjalnych pracowników.

Poznaj swoich kandydatów, przedstaw im organizację, bądź w stałym kontakcie, utrzymuj zaangażowanie i przekazuj informacje zwrotne.

Cubiks HIRE w skrócie

automatyczne rozwiązanie online pozwalające na skrócenie czasu potrzebnego na zatrudnienie nowego pracownika

intuicyjna administracja, natychmiastowy dostęp do raportów rekrutacyjnych oraz indywidualnych

personalizacja interfejsu i możliwość wprowadzenia elementów identyfikacji wizualnej Twojej organizacji

wykorzystanie rzetelnych informacji o kandydatach i ich dopasowaniu do roli

dostępność wielu wersji językowych dla organizacji działających globalnie

możliwość integracji z systemami ATS

moduły HIRE

Cubiks Factors to krótki kwestionariusz osobowości online, który na podstawie odpowiedzi kandydatów udzielonych na pytania dotyczące ich preferowanych zachowań w miejscu pracy pozwala określić, czy posiadają kompetencje niezbędne do efektywnej pracy na danym stanowisku.

Testy analityczne pozwlające na poznanie mocnych stron obecnych i potencjalnych pracowników pozwala organizacji podejmować trafne decyzje personalne, zaoszczędzić czas i zwiększać sprawność działania. Testy analityczne są integralnym elementem procesów rekrutacji i selekcji na kluczowe stanowiska każdej organizacji.

szczegóły narzędzia

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach, szczególnie na poziomie entry level

cel:

szybka i dokładna ocena poziomu ogólnej sprawności poznawczej

zakres oceny:

 • poziom ogólnej sprawności poznawczej
 • pomocnicze wskaźniki sprawności wyliczane dla poszczególnych sekcji
 • styl pracy w odniesieniu do wskaźników szybkość/dokładność

konstrukcja:

zadania analityczne

Item banking: test zawiera pulę zadań, z której dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Testy dostępne są w wielu wersjach językowych. Obsługiwane języki to między innymi: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, indonezyjski, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, szwedzki, węgierski, wietnamski, włoski

psychometria:

Normy:
Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:
W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,89

Trafność:
W ramach przeprowadzonych czterech badań trafnościowych uzyskano średni wynik powyżej 0,48

administracja:

Test z limitem czasu.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów rekrutacyjnych oraz zestawień zbiorczych.

Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika procesu rekrutacji.

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach, szczególnie na poziomie entry level

cel:

ocena preferowanego stylu pracy

zakres oceny:

Ogólna ocena profilu osobowości w sześciu obszarach:

 • Kreatywność
 • Asertywność
 • Motywacja
 • Rzetelność
 • Wspieranie innych
 • Zdolność Adaptacji

konstrukcja:

 • normatywna wersja kwestionariusza
 • 54 twierdzenia opisujące zachowania

wersje językowe:

Kwestionariusz dostępny są w wielu wersjach językowych  m. in. : angielskiej, chińskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, norweskiej, polskiej, portugalskiej, rosyjskiej, szwedzkiej, węgierskiej, włoskiej.

psychometria:

Normy:
Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:
W badaniach międzynarodowej grupy liczącej 12 978 osób uzyskano wskaźniki rzetelności na poziomie 0,752

Trafność:
Na podstawie badań międzynarodowej grupy liczącej 929 osób uzyskano poziom trafności dla czynników wynoszący 0,29 (nieskorygowany) w odniesieniu do oceny poziomu efektywności pracy respondentów. Wskaźnik trafności wynoszący 0,28 dla sumy ważonej czynników w odniesieniu do oceny 18 twierdzeń oceniających poziom wykonania. Wskaźnik trafności wynoszący 0,35 dla sumy ważonej wyników dla kompetencji.

administracja:

Test bez limitu czasu. Średni czas wypełniania wynosi ok. 10 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów rekrutacyjnych oraz zestawień zbiorczych.

Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika procesu rekrutacji.

gotowe rozwiązanie lub rozwiązanie na miarę

Interesują Cię sprawdzone i przetestowane rozwiązania? Preferujesz podejście zindywidualizowane? Zobacz kilka innych przykładów, które pomogą Ci ocenić co będzie najwłaściwsze dla Twojej firmy.

Testy analityczne

ocena potencjału poznawczego

CUBIKS 360

ocena kompetencji online

Kwestionariusze osobowości

ocena osobowości i preferowanego stylu pracy