LOGIKS to seria testów analitycznych, które umożliwiają rzetelną ocenę zdolności poznawczych kandydatów i pracowników na różnych szczeblach organizacji. Dostarczają one rekruterom i HR Business Partnerom konkretnych, wymiernych i obiektywnych informacji o poziomie badanych umiejętności.

Seria Logiks obejmuje zestaw testów werbalnych numerycznych i abstrakcyjnych pozwalających ocenić ogólny potencjał poznawczy kandydata oraz możliwości dotyczące uczenia się nowych rzeczy czy radzenia sobie z nieznanymi sytuacjami.

Poznanie mocnych stron obecnych i potencjalnych pracowników zwiększa trafność podejmowanych decyzji personalnych, oszczędzając przy tym czas i zwiększając skuteczność działania organizacji. Wysokie korelacje pomiędzy wynikami testów analitycznych a efektywnością pracy w praktyce oznaczają bowiem możliwość trafniejszego przewidywania ogólnej przydatności i efektywności kandydatów do pracy.

z serią LOGIKS

wdrożysz procedurę oceny zdolnościach poznawczych w zakresie umiejętności werbalnych, numerycznych i abstrakcyjnych

ocenisz potencjał poznawczy obecnych i potencjalnych pracowników na wszystkich poziomach organizacji

łatwo i szybko wygenerujesz raporty indywidualne i grupowe, zinterpretujesz wyniki i podejmiesz decyzję

szybka i skuteczna ocena potencjału poznawczego

Bez względu na liczbę kandydatów, bez względu na miejsce w organizacji i docelowy obszar działania testy zdolności poznawczych są niezawodnym sposobem na przewidywanie przyszłych wyników pracy.

Rozwiązania te sprawdzą się szczególnie w sytuacjach, gdy chcesz zweryfikować u kandydata do pracy umiejętność logicznego wnioskowania, odczytywania danych, kojarzenia faktów, analizy i syntezy informacji oraz wyciągania wniosków.

Testy analityczne zastosowane jako narzędzia do preselekcji pozwolą Ci do minimum ograniczyć ryzyko zatrudnienia osób, które nie posiadają zdolności niezbędnych do wykonywania efektywnej pracy na danym stanowisku.

seria testów LOGIKS w skrócie

wartościowa informacja o mocnych stronach kandydatów i pracowników

oszczędność czasu i zasobów dzięki zastosowaniu oceny online

różne wersje testów dostosowane do wymagań dla różnych typów stanowisk

łatwość ustawienia platformy, wypełnienia testu, unikalne serie pytań w każdym badaniu

międzynarodowy wymiar – ponad 18 wersji językowych, w tym wersja polska

intuicyjna administracja, szybki dostęp do raportów indywidualnych i grupowych

szczegóły narzędzi

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach podstawowych (entry level), administracyjnych i specjalistycznych, stażyści, studenci

cel:

szybka i dokładna ocena poziomu ogólnej sprawności poznawczej obejmująca zdolności werbalne, numeryczne i abstrakcyjne.

zakres oceny:

poziom ogólnej sprawności poznawczej, pomocnicze wskaźniki sprawności wyliczane dla poszczególnych sekcji, styl pracy w odniesieniu do wskaźników szybkość/dokładność.

konstrukcja:

50 zadań prezentowanych w trzech oddzielnych sekcjach z rozłącznym ograniczeniem czasowym.

Item banking: test zawiera pulę zadań, z której dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Test dostępny jest w wielu wersjach językowych. Obsługiwane języki to między innymi: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, indonezyjski, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, szwedzki, węgierski, wietnamski, włoski

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:

W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,89

Trafność:

W ramach przeprowadzonych czterech badań trafnościowych uzyskano średni wynik powyżej 0,48

administracja:

Test z limitem czasu 12 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.
Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika.

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudniani na stanowiskach wymagających umiejętności szybkiego analizowania i przetwarzania danych liczbowych oraz wyciągania na tej podstawie wniosków i podejmowania decyzji.

cel:

zaawansowana ocena potencjału poznawczego obejmująca zdolności numeryczne

zakres oceny:

poziom zdolności analitycznych numerycznych obejmujący umiejętności analizowania i przetwarzania danych prezentowanych w formie wykresów i tabel.

konstrukcja:

20 zadań zawierających informacje i dane prezentowane w formie numerycznej (tabele, wykresy, grafy).

Item Banking: test zawiera pulę zadań, z której dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Test dostępny jest w wielu wersjach językowych. Obsługiwane języki to między innymi: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, węgierski,

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:

W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,79

Trafność:

W ramach przeprowadzonych czterech badań trafnościowych uzyskano średni wynik powyżej 0,51

administracja:

Test z limitem czasu 25 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.
Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika.

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudniani na stanowiskach wymagających wysokiego poziomu umiejętności szybkiego analizowania i przetwarzania danych prezentowanych w formie werbalnej oraz wyciągania na tej podstawie wniosków.

cel:

zaawansowana ocena potencjału poznawczego obejmująca zdolności werbalne

zakres oceny:

Poziom zdolności analitycznych werbalnych obejmujący rozumienie tekstu, wyciąganie wniosków, umiejętności syntezy i podsumowywanie oraz rozpoznawania hipotez.

konstrukcja:

36 zadań zawierających informacje i dane prezentowane w formie opisowej.

Item Banking: test zawiera pulę zadań, z której dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Test dostępny jest w wielu wersjach językowych. Obsługiwane języki to między innymi: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, węgierski,

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:

W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,79

Trafność:

W ramach przeprowadzonych dwóch badań trafnościowych uzyskano średni wynik powyżej 0,34

administracja:

Test z limitem czasu 25 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.
Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika.

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudniani na stanowiskach wymagających wysokiego poziomu umiejętności szybkiego analizowania i przetwarzania danych prezentowanych w formie abstrakcyjnych grafów, schematów i rysunków.

cel:

zaawansowana ocena potencjału poznawczego obejmująca zdolności abstrakcyjne.

zakres oceny:

poziom zdolności analitycznych abstrakcyjnych

konstrukcja:

30 zadań prezentujących różnego rodzaju sekwencje abstrakcyjne i ciągi.

Item Banking: test zawiera pulę zadań, z której dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Test dostępny jest w wielu wersjach językowych. Obsługiwane języki to między innymi: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, węgierski,

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:

W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,79

administracja:

Test z limitem czasu 55 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.
Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika.

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudniani na stanowiskach wymagających wysokiego poziomu umiejętności szybkiego analizowania i przetwarzania danych prezentowanych w formie numerycznej, werbalnej i abstrakcyjnej

cel:

zaawansowana ocena potencjału poznawczego obejmująca zdolności werbalne, numeryczne i abstrakcyjne

zakres oceny:

poziom ogólnej zaawansowanej sprawności poznawczej
pomocnicze wskaźniki sprawności wyliczane dla poszczególnych sekcji
styl pracy w odniesieniu do wskaźników szybkość/dokładność

konstrukcja:

50 zaawansowanych zadań prezentowanych w trzech oddzielnych sekcjach z rozłącznym ograniczeniem czasowym.

Item banking: test zawiera pulę zadań, z której dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Test dostępny jest w wielu wersjach językowych. Obsługiwane języki to między innymi: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, węgierski,

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:

W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,79

administracja:

Test z limitem czasu 25 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.
Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika.

gotowe rozwiązanie lub rozwiązanie na miarę

Interesują Cię sprawdzone i przetestowane rozwiązania? Preferujesz podejście zindywidualizowane? Zobacz kilka innych przykładów, które pomogą Ci ocenić co będzie najwłaściwsze dla Twojej firmy.

Kwestionariusze osobowości

ocena osobowości i preferowanego stylu pracy

CUBIKS 360

ocena kompetencji online

Cubiks HIRE

innowacyjne wsparcie rekrutacji i selekcji