Kwestionariusz osobowości PAPI 3 jest testem psychometrycznym, który dostarcza rzetelną wiedzę o motywatorach i preferowanych stylach pracy, która jest  istotna podczas realizacji różnych projektów HR od pozyskiwania pracowników poprzez ocenę kompetencji, identyfikowanie potencjału do rozwoju talentów.

PAPI 3 koncentruje się na tym co kluczowe dla ludzi we współczesnych organizacjach, wyposażając zespół HR w wiedzę niezbędną do prowadzenia efektywnych rozmów kwalifikacyjnych, udzielania wartościowych informacji zwrotnych oraz prowadzenia interaktywnych sesji rozwojowych i coachingowych.

z PAPI 3

szybko zidentyfikujesz zachowania kluczowe dla sukcesu Twojej organizacji w aktualnej rzeczywistości biznesowej

korzystasz z wyjątkowych możliwości wdrożenia sprawdzonego, międzynarodowego rozwiązania

działasz skutecznie i efektywnie dzięki intuicyjnej platformie do badań CubiksOnline – wysyłasz zaproszenia, monitorujesz postępy, generujesz raporty

osobowość ma znaczenie

Niezależnie od tego czy spotykasz kandydata na początkowym etapie jego kariery, czy długoletniego pracownika, odkrywanie jego osobowości i preferowanego stylu pracy pomoże Ci najszerzej i w pełni wykorzystać jego potencjał i możliwości.

Opracowany na naukowych podstawach kwestionariusz PAPI 3 uzupełnia i dodaje wartość Twojemu podejściu do profilowania wymagań, dokonywania wyboru odpowiednich kandydatów oraz wspierania rozwoju ich potencjału.

Posiadając rzetelny wgląd w osobowość oraz mając świadomość wewnętrznych potrzeb i motywatorów łatwiej podejmować świadome decyzje dotyczące kierunków rozwoju zawodowego pracowników, co przekłada się na wzrost efektywności biznesowej Twojej organizacji.

kwestionariusz PAPI 3 w skrócie

naukowe podstawy gwarantujące uzyskanie wiarygodnych, rzetelnych i trafnych rezultatów

uniwersalne podejście umożliwiające  zastosowanie do różnych typów stanowisk, poziomów zarządzania i obszarów organizacji

ocena 26 wymiarów osobowości pogrupowanych w 7 kluczowych czynników; dostępna normatywna i ipsatywna wersja testu

rozszerzone wersje kwestionariusza dedykowane dla oceny kompetencji menedżerskich i sprzedażowych

szeroki zakres interpretacji wyników – ponad 12 form raportów generowanych: graficznych, opisowych, narzędziowych

interaktywny raport dynamiczny z wynikami i ich interpretacją w jednym miejscu, bezpośrednio na tablecie lub monitorze komputera

międzynarodowy wymiar – ponad 18 wersji językowych, w tym polska, ponad 30 opracowanych norm grupowych

konstrukcja z naciskiem na aspekt wielokulturowości, powodująca minimalizację wpływu kultury i języka

ponad 3000 certyfikowanych Użytkowników na całym świecie, szkolenia certyfikujące, warsztaty follow-up, wsparcie doświadczonych konsultantów

szczegóły narzędzia

grupa docelowa:

 • specjaliści wszystkich obszarów organizacji
 • stażyści
 • kandydaci do pracy na różne stanowiska

cel:

ocena profilu osobowości zawodowej oraz preferowanego stylu zachowania w środowisku pracy

zakres oceny:

22 skale podstawowe PAPI pogrupowane w 7 kluczowych czynników:

 • Aktywność i dominacja
 • Organizacja i struktura
 • Koncepcje i zmiany
 • Relacje
 • Dynamika pracy
 • Opanowanie
 • Zaangażowanie

konstrukcja:

Dwie wersje kwestionariusza:

PAPI 3 N – wersja normatywna

 • 22 skale niezależne
 • 137 twierdzeń
 • wskaźniki kontrolne
 • odniesienie do norm

 

PAPI 3 I – wersja ipsatywna

 • 22 skale zależne
 • zestawy po 3 twierdzenia

wersje językowe:

Kwestionariusze dostępne są w wielu wersjach językowych m.in.: angielskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, szwedzkiej, węgierskiej.

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global), normy ogólne dla różnych wersji językowych oraz normy specyficzne dla różnych ról i stanowisk.

Rzetelność:

średnia rzetelność test-retest dla skal w wersji global:

 • PAPI 3 N: 0,871
 • PAPI 3 I: 0,764

średnia rzetelność spójność wewnętrzna dla skal w wersji global:

 • PAPI 3 N: 0,816

Trafność:

 • Badania trafności kryterialnej w oparciu o rezultaty oceny typu 360 uzyskały wskaźnik: 0,356
 • Badania trafności teoretyczna w oparciu o wyniki testu NEO PI-R uzyskały wskaźnik: 0,380

administracja:

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy PAPI 3 mają nieograniczony dostęp do szerokiego wachlarza raportów możliwych do wykorzystania podczas prowadzenia wywiadów rekrutacyjnych, sesji rozwojowych lub coachingowych czy warsztatów budowania zespołów.

Raporty dostępne są w formie:

 • Raportów graficznych

 • Raportów opisowych

 • Raportów narzędziowych

 • Raportów kompetencyjnych.

grupa docelowa:

 • menedżerowie z różnych poziomów zarządzania od menedżerów liniowych do najwyższej kadry zarządzającej
 • kandydaci na stanowiska menedżerskie

cel:

ocena profilu osobowości zawodowej oraz preferowanego stylu zachowania w środowisku pracy w odniesieniu do modelu kompetencji przywódczych

zakres oceny:

25 skal PAPI odniesionych do 4 wymiarów przywództwa i 11
kompetencji przywódczych.

Wyznaczanie kierunku:

 • Tworzenie wizji
 • Zewnętrzna perspektywa
 • Określanie priorytetów

Dostarczanie rezultatów

 • Ocenianie
 • Energia i wytrwałość
 • Zarządzanie zmianą

Budowanie potencjału

 • Rozwijanie talentów
 • Orientacja na rozwój

Inspirowanie

 • Współpraca
 • Wywieranie wpływu
 • Autentyczność

konstrukcja:

Dwie wersje kwestionariusza

PAPI 3 Leadership N – wersja normatywna

 • 25 skal niezależnych
 • 155 twierdzień
 • wskaźniki kontrolne
 • odniesienie do norm

PAPI 3 Leadership I – wersja ipsatywna

 • 25 skal zależnych
 • zestawy po 3 twierdzenia

wersje językowe:

Kwestionariusze dostępne są w wielu wersjach językowych m.in.: angielskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, szwedzkiej, węgierskiej.

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global), normy ogólne dla różnych wersji językowych oraz normy specyficzne dla stanowisk menedżerskich na różnych poziomach zarządzania.

administracja:

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Zastosowanie rozszerzonej wersji kwestionariusza PAPI 3 Leadership pozwala na wygenerowanie dodatkowo Raportu kompetencji przywódczych.

Raport ten przedstawia interpretację wyników w powiązaniu z modelem kompetencji przywódczych Cubiks i występuje w czterech wersjach odpowiednich dla czterech poziomów zarządzania.

Wykorzystując rozszerzoną wersję kwestionariusza Użytkownik ma również nieograniczony dostęp do wszystkich raportów standardowych.

grupa docelowa:

 • kandydaci i pracownicy działów sprzedaży
 • przedstawiciele handlowi
 • menedżerowie sprzedaży

cel:

ocena profilu osobowości zawodowej oraz preferowanego stylu zachowania w środowisku pracy w odniesieniu do modelu kompetencji sprzedażowych

zakres oceny:

25 skal PAPI odniesionych do modelu kompetencji sprzedażowych.

 • Planowanie
 • Kontakt wstępny
 • Analiza potrzeb
 • Wzbudzanie zainteresowania
 • Negocjacje i zamknięcie
 • Długofalowe relacje z klientem

konstrukcja:

Dwie wersje kwestionariusza

 • PAPI 3 Sales N – wersja normatywna
  • 25 skal niezależnych
  • 155 twierdzień
  • wskaźniki kontrolne
  • odniesienie do norm
 • PAPI 3 Sales I – wersja ipsatywna
  • 25 skal zależnych
  • zestawy po 3 twierdzenia

wersje językowe:

Kwestionariusze dostępne są w wielu wersjach językowych m.in.: angielskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, szwedzkiej, węgierskiej.

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global), normy ogólne dla różnych wersji językowych oraz normy specyficzne dla stanowisk i ról związanych ze sprzedażą.

administracja:

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Zastosowanie rozszerzonej wersji kwestionariusza PAPI 3 Sales pozwala na wygenerowanie dodatkowo Raportu kompetencji sprzedażowych. Raport ten przedstawia interpretację wyników w powiązaniu z modelem sprzedaży Cubiks.

Wykorzystując rozszerzoną wersję kwestionariusza Użytkownik ma również nieograniczony dostęp do wszystkich raportów standardowych.

raport dynamiczny

Nie chcesz drukować wielostronicowych opracowań?

Raport dynamiczny jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej obsługi raport ten prezentuje w interaktywnej formie informacje na temat uzyskanych wyników, ich opisową interpretację, wskazuje koralacje z pozostałymi wynikami wraz z rozszerzoną interpretacją oraz zawiera zestawy przykładowych pytań kompetencyjnych.
Raport dynamiczny funkcjonuje również na urządzeniach mobilnych.

gotowe rozwiązanie lub rozwiązanie na miarę

Interesują Cię sprawdzone i przetestowane rozwiązania? Preferujesz podejście zindywidualizowane? Zobacz kilka innych przykładów, które pomogą Ci ocenić co będzie najwłaściwsze dla Twojej firmy.

Testy analityczne

ocena potencjału poznawczego

CUBIKS 360

ocena kompetencji online

Cubiks HIRE

innowacyjne wsparcie rekrutacji i selekcji