Ważne informacje o tym, w jaki sposób i w jakim celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych.

Zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników naszego serwisu jest dla nas działaniem priorytetowym. Dbamy o to, aby zgromadzone dane osobowe były przetwarzane zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz odpowiednio chronione. Stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, aby zapewnić adekwatny poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa.
Poniższa polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z serwisu, zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej w domenie www.alta.pl
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: iod@alta.pl
Definicje

Serwis – strona internetowa działająca w domenie www.alta.pl
Administrator – administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest  jest ALTA sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 7, 41-100 Siemianowice Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy, pod nr. KRS 0000169161, NIP 627-24-75-660, REGON 278082703 oraz do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 597.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Inspektor Ochrony Danych – osoba wyznaczona przez Administratora, z którą można się skontaktować w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących swoich danych osobowych oraz zgłosić uwagi w tym zakresie ( iod@alta.pl )
Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Użytkownik – to Ty, jako osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cele i czynności przetwarzania

Do celów prowadzenia naszej działalności skierowanej do przedsiębiorców, w tym własnych działań marketingowych wykorzystujemy dane podane nam przez Ciebie bezpośrednio, dane uzyskane ze źródeł publicznie dostępnych oraz dane zbierane przez nas automatycznie za pomocą plików „cookies” i wynikające z Twojej aktywności na naszych stronach internetowych.
Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne., a ALTA jako Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Użytkownicy serwisu, liczba odsłon stron, liczba wizyt na stronie lub poszczególnych podstronach serwisu.
Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Każdy może korzystać z nich anonimowo – rejestracja nie jest wymagana, a identyfikacja nie jest konieczna, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności, np. newsletter, kontakt mailowy, warsztaty lub szkolenia on-line. Z zastrzeżeniem dotyczącym cookies podmiotów trzecich, dane osobowe Użytkowników nie są powierzane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Kontakt e-mail
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytania poprzez formularze kontaktowe serwisu, przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości mogą znajdować się również inne dane, które mogą stanowić dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać i utrzymać kontakt.
W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane w celu utrzymania kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z ALTA.
Twoje dane będą przetwarzane do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych (cofnięcia zgody na ich otrzymywanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych). W przypadku rezygnacji, Twoje dane w postaci imienia i nazwiska i historii korespondencji przechowywać będziemy jeszcze przez okres 1 roku w celu możliwości wyjaśniania ewentualnych nieporozumień oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne ALTA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Newsletter
Aby zapisać się do newslettera, należy podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania treści za pomocą newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Twoje dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej nastąpi Twoja rezygnacja z jego otrzymywania (wycofanie zgody), co spowoduje usunięcie danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Warsztaty i szkolenia online
Aby wziąć udział w warsztatach lub szkoleniach online prowadzonych przez konsultantów ALTA należy podać swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko, stanowisko i nazwa firmy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w warsztacie.
Dane przekazane w związku z udziałem w warsztatach online będą wykorzystane w celu organizacji warsztatu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikająca z zapisania się na warsztat lub szkolenie.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu zarządzania relacjami przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z Tobą.
Jeśli chcesz, abyśmy wcześniej usunęli Twoje dane wyślij swój sprzeciw na adres e-mail: iod@alta.pl

Twoje prawa

W każdym momencie masz prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeżeli podstawą przetwarzania twoich danych jest zgoda); nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: iod@alta.pl

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych.

Swój sprzeciw możesz zgłaszać na adres e-mail: iod@alta.pl

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych.

Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: iod@alta.pl
Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Twoich danych

Dostęp do Twoich danych mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy ALTA oraz podmioty świadczące usługi na rzecz ALTA (np. : dostawcy usług hostingowych, dostawcy narzędzi wspierających obsługę klienta CRM, dostawców systemów księgowych), na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.

Wykorzystanie plików cookies i innych technologii śledzących

Pliki cookies
Serwis internetowy ALTA. podobnie jak większość innych stron internetowych wykorzystuje tzw. pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny serwisu (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Podczas każdej wizyty na stronie Serwisu wyświetlana jest informacja na temat wykorzystywania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki po Twojej stronie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Korzystanie z Cookies nie umożliwia pobierania jakichkolwiek Twoich danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego Urządzenia.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji naszych Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (umożliwienie rozpoznawania typu Twojego urządzenia i odpowiednie, indywidualnie dostosowanie trybu wyświetlanie strony);

 • tworzenia statystyk pomagających określić sposoby korzystania z Serwisu przez Użytkowników;

Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji dla danego Urządzenia. (są umieszczane do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej). Po zakończeniu sesji pliki te są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe (persistent cookies) – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookise po zakończeniu sesji Urządzenia.

 • Cookies.”niezbędne” – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. w celu uwierzytelniania;

 • Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

 • Cookies, „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • Cookies „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika indywidualnych ustawień np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu, z którego korzystasz. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Chcemy Cię poinformować, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na ograniczenie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu.

Jeśli interesują Cię bardziej rozbudowane informacje na temat plików cookies są one dostępne w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki lub pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Google Analytics

Serwis, który odwiedzasz korzysta również z narzędzia Google Analytics. dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości tworzenia i analizowania zestawień statystycznych w celu optymalizacji stron internetowych.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o  korzystaniu z  Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane do serwera Google znajdującego się na terenie USA i tam przechowywane. Firma Google przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, a w ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską został potwierdzony odpowiedni poziom ochrony gromadzonych tam danych.
Jeżeli chcesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, zainstaluj wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Narzędzia społecznościowe
Na stronach internetowych ALTA używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak LinkedIN. Facebook, Twitter, Instagram, Google.
Wchodząc na stronę internetową, zawierającą takie wtyczki, przeglądarka na Twoim urządzeniu nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Taka informacja (wraz z  adresem IP urządzenia) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również Twoje prawa w tym zakresie i informacje o możliwości zmiany ustawień zapewniających ochronę prywatności znajdziesz w w polityce prywatności poszczególnych usługodawców, pod adresami:.

Nasz Serwis osadza też na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym przypadku wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube.
W tym przypadku pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Aby uniemożliwić załadowanie plików cookies możesz po prostu nie uruchamiać odtwarzania video. Przy uruchomieniu odtwarzania video do Google trafiają informacje również w przypadku,. gdy nie posiadasz profilu u tego usługodawcy lub nie jesteś aktualnie zalogowany.
W celu uniemożliwienia przyporządkowywania danych zebranych w serwisach społecznościowych Twojemu profilowi w danym serwisie przed wizytą na stronach ALTA wyloguj się z tego serwisu lub zastosuj, np. funkcje blokowania skryptów w ustawieniach przeglądarki, co całkowicie uniemożliwia załadowanie wtyczek.

Logi serwera

Korzystanie z naszego Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Urządzenie, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

ALTA jako Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zidentyfikowanych zagrożeń oraz adekwatnie do kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem lub przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

Masz pytania?

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych ALTA na adres e-mail: iod@alta.pl